Arbetsmetodik.

Varje ungdom har en egen kontaktperson under behandlingen.

Basen för verksamheten ligger i det dagliga arbetet med ungdomarna, både individuellt och i grupp. Att tillvaron blir konkret och att det finns en förutsägbar struktur i allt vi gör är viktigt. Ungdomarna skall få sitt grundläggande behov av trygghet tillgodosett. Allt detta är en förutsättning för att kunna genomföra en meningsfull behandling.

För att förstå nuet, måste man ha tillgång till historien

En av grunderna för vår arbetsmetod bygger på att förstå bakgrunden till att barnet har utvecklat sitt beteende, samt vikten av att kunna förhålla sig till det, utan att bekräfta de negativa förväntningarna.

Att tydliggöra det förflutna betyder inte att man accepterar historien, men det ger oss en möjlighet till att förstå nuet.

Utifrån denna förståelse ges en möjlighet att på ett konkret och konstruktivt sätt arbeta framåt tillsammans med barnet och erbjuda en “trygg bas” för ett fortsatt liv in i vuxenvärlden.

Det terapeutiska arbetet vilar på en psykodynamisk grund, både i det enskilda samtalet och i gruppsamtal.​

"Vår arbetsmetodik vilar på ett psykoterapeutiskt förhållningssätt som skapar förutsättningar för en bärande relation under behandlingen och en tillitsfull relation mellan personalen och ungdomarna.​"

​© 2012 Pilevallens behandlingshem • Tel: 0415-60210 60212